خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3685   بروزرسانی: 02-03-1402

Tohid Teymouri
توحید تیموری
استادیار

پست الکترونيکی
tohidteymouri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/teymouri

تلفن
      +98 (0) 24 3305 -

آدرس 
زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انساني، گروه زبان انگليسي، ص پ 38791-45371