آزمایشگاهها - زبان انگلیسی

 
بروزرسانی: 27-1-1403
گروه زبان انگلیسی

نوع آزمایشگاه:   مکان:دانشکده علوم انسانی

  نام شماره تماس ایمیل
کارشناس آزمایشگاه آقای قنبری 4104
معرفی

آزمایشگاه زبان انگلیسی
این آزمایشگاه با ظرفیت 35 دانشجو (دارای 35 کابین) و از نوع Multimedia، در دانشکده علوم انسانی واقع شده است که اساتید مربوطه علاوه بر سیستم Multimedia، با استفاده از لوازم کمک آموزشی موجود در آن از قبیل ویدیو پروژکتور، تلویزیون و دستگاه پخش DVD ، دروسی که نیازمند آموزش عملی هستند را آموزش می دهند. این دروس شامل مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه و پیشرفته،ترجمه دیداری و شنیداری، ترجمه و فن آوری، زبان فرانسه به عنوان زبان دوم، روش تحقیق 1 و 2، مقاله نویسی و غیره می شوند.

زمینه های فعالیت

اساتید مربوطه علاوه بر سیستم Multimedia، با استفاده از لوازم کمک آموزشی موجود در آن از قبیل ویدیو پروژکتور، تلویزیون و دستگاه پخش DVD ، دروسی که نیازمند آموزش عملی هستند را آموزش می دهند. این دروس شامل مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه و پیشرفته،ترجمه دیداری و شنیداری، ترجمه و فن آوری، زبان فرانسه به عنوان زبان دوم، روش تحقیق 1 و 2، مقاله نویسی و غیره می شوند.

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

زمایشگاه زبان انگلیسی
این آزمایشگاه دارای 35 کابین و از نوع Multimedia، در دانشکده علوم انسانی واقع شده است.


ارتباط با زبان انگلیسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-