گروه زبان انگلیسی فعالیت خود را از سال 1372 جهت تامين نیازهاي آموزشي دیگر گروه های موجود در دانشکده هاي دانشگاه و تشکیل کلاس های عمومی زبان انگلیسی آغاز نمود.

 در سال 1382 اولين دوره دانشجويان رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی و از مهرماه سال1387 در رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1395 در رشته زبان و ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی به پذیرش دانشجو اقدام نمود. هم اکنون 9 تن از همکاران هيات علمي گروه با همکاري 22 نفر از مدرسين مدعو، به آموزش دانشجویان و ارائه دروس پايه و تخصصي گروه و برگزاري کلاس های زبان عمومی گروه هاي مختلف آموزشي دانشکده ها مي پردازند.

در حال حاضر(1402) تعداد  302  دانشجو در 2 گرايش مترجمی و ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی و  تعداد  49  دانشجو در رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند.

تعداد اعضاي هيات علمي با مراتب دانشگاهي

مرتبه علمی

تعداد

دانشیار

2 نفر

استادیار

7 نفر

جمع

9 نفر

 

 

رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نيمسال اول 1402

 

گرايش

مقطع

تعداد دانشجویان

سال تاسيس

رشته های تحصیلی و دانشجویان

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

154

1382

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

49

1387

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

148

1395

 

 

 


ارتباط با زبان انگلیسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-